BMS-advies

Het bevestigingsvooroordeel in de praktijk

2016-05-18 in 'Personal coaching' door Ton van den Berg

Waarschijnlijk wordt dit het kortste blog wat ik ooit geschreven heb. Het onderwerp is het ‘bevestigingsvooroordeel’; mensen zoeken informatie die hun opvattingen bevestigt. Kort gezegd; mensen zien en horen alleen wat ze al geloven.

Mensen gaan om met anderen die min of meer hetzelfde wereldbeeld delen, en lezen die artikelen en boeken die hen vertellen wat ze al weten. Er bestaat geen behoefte om de eigen mening te toetsen of informatie te zoeken die hen op andere gedachten zou kunnen brengen. Zo wordt de overtuiging van het eigen gelijk steeds sterker. De theorie van Mercier en Sperber laat zien dat dat we ons vergissen in wat redeneren eigenlijk is; ‘we gebruiken ons redeneervermogen niet om de waarheid te achterhalen, maar anderen te overtuigen, en om attent te zijn als anderen ons proberen te overtuigen’. Als het gaat om onze eigen argumenten, voelen we niet de noodzaak om kritisch er tegenover te staan. We bedriegen onszelf om ons gelijk te halen’. Volgens Mercier: ‘Redeneren leidt meestal niet tot de beste beslissingen, maar naar de keuzes welke we makkelijk kunnen rechtvaardigen’.

Het meest duidelijk is het bevestigingsvooroordeel te vinden in de praktijk van de politie. De motivatie om agent te worden is voor veel agenten ‘mensen redden en boeven vangen’. Een voorbeeld; de politie krijgt een melding dat iemand met een bomgordel gezien is. De teams zien hun kans schoon om hun doelstelling (mensen redden en boeven vangen) te verwerkelijken en gaan massaal met toeters en bellen naar de plek des onheils. Ter plaatse zoeken de agenten naar bevestiging van de aanname ‘bomgordel’. Zij zien en horen alleen datgene wat ze al geloven; ‘er is een bomgordel, hij moet alleen nog maar gevonden worden’. Ook als de feiten laten zien dat er nooit een bomgordel is geweest, gaan de agenten er nog steeds van uit dat het er wél was; ‘better safe than sorry’ is dan de dooddoener. En met een cirkelredenering wordt de zaak goedgepraat; als….., dan……! We hebben de mensheid behoedt voor verder onheil!

In hoeverre mensen bereid zijn om de eigen mening te toetsen hangt af van hoe goed de persoon zichzelf kent, zelfvertrouwen heeft en hoe psychologisch stabiel hij is. Als we de mens zien als een ijsberg dan is het puntje van de ijsberg is ons zichtbare gedrag, onze communicatie en plannen. Het grootste deel is onder water en vertegenwoordigt onze drijfveren, overtuigingen, behoeftes, principes, gedachten, angsten, verlangens, waarden en normen, emoties en gevoelens. Vaak hebben mensen geen idee van wat zich onder water afspeelt.  Afhankelijk hoe goed een persoon zichzelf kent en weet heeft van wat er onder water leeft, bestaat de behoefte om de eigen mening te toetsen aan anderen. Door informatie en argumenten te zoeken welke tégen zijn eigen argumentatie ingaan, heeft deze persoon de mogelijkheid om zijn eigen argumenten en mening bij te stellen. Ook tijdens discussies kan deze persoon open luisteren naar argumenten van anderen, zonder zich aangevallen te voelen. Hierdoor komt deze persoon dichter bij de waarheid.

In het voorbeeld van de bomgordel zal een agent die meer zicht heeft op zijn ‘onder water-gesteldheid’ ter plaatse eigen informatie verzamelen om de aanname ‘bomgordel’ te toetsen; is de plek van het voorval logisch? Wat is er gemeld en wat zie ik zelf? Hoe ziet de bomgordel er uit? Enz. Dit kan in een split second gebeuren. Door eigen informatie te verzamelen en te beoordelen komt de agent tot een eigen waarneming welke dichter bij ‘de waarheid’ ligt en zal hij een betere, meer passende beslissing nemen. Voordeel is dan dat burgers minderkans lopen nodeloos beschadigd te worden.

Uiteraard komt in alle beroepen het bevestigingsvooroordeel in allerlei verschijningsvormen voor. In de praktijk van de politie heeft dit vooroordeel echter een heviger en beschadigende impact op personen en de samenleving.

Meer informatie? Contactformulier

Passief agressief gedrag als stoornis

2016-05-05 in 'Personal coaching' door Ton van den Berg

Om met de deur in huis te vallen; passief agressieve personen verbergen hun ware gevoelens en emoties, hebben een heel kwetsbaar zelfbeeld en hebben moeite om met kritiek om te gaan. De chronisch passief-agressieve persoon toont zijn woede constant op een indirecte manier, door middel van uitstelgedrag, pruilen, ‘vergeten’ en het opzettelijk slecht functioneren in de meeste situaties. Passief agressieve persoonlijkheid valt onder de ernstige persoonlijkheidsstoornissen, de psychopathie.  

Passief agressieve mensen zijn vaak heel negatief. Ze bekijken elke situatie vanuit een negatief standpunt en zijn jaloers op het succes van anderen. Ze gebruiken subtiele technieken zoals sarcasme om confronterende situaties te voorkomen en taken te ontlopen die ze liever niet zouden uitvoeren want eigenlijk durven ze geen nee te zeggen. Ze tonen ook vaak uitstelgedrag en vergeetachtigheid en kunnen een gevoel van chaos creëren opdat ze hulp zouden krijgen bij de uitvoering van een opdracht of manipuleren gewoon anderen om deze taak in hun plaats uit te voeren.


Passief agressieve personen wijzen met een beschuldigende vinger naar externe factoren als de mogelijk oorzaak van hun ellende in plaats van te leren omgaan met en het accepteren van hun eigen gevoelens. Ze zoeken naar manieren om anderen te beschuldigen om  van hun eigen emoties niet te hoeven voelen. Ze zullen vaak advies van anderen afwijzen, ook al zijn deze suggesties een betere optie. De persoon confronteren met zijn gedrag zal waarschijnlijk resulteren in onenigheid of een confrontatie. Maak hem verantwoordelijk voor zijn eigen daden door bij vernieling en bedreiging aangifte te doen bij politie, vermijd veroordelend of controlerend gedrag en probeer niet boos te worden. Laat je ook niet uitlokken.


Wat betekent dit nu in het alledaagse leven?
De passief agressieve persoon (huis-, tuin en keukenpsychopaat) is boos op de hele wereld en zal een persoon in zijn omgeving uitzoeken die als slachtoffer moet dienen. Hij zal zijn slachtoffer bestoken met pesterijen, maar wel zo geniepig dat de psychopaat ‘vrijuit’ gaat als het op een confrontatie uitloopt.

Het verzet van de passief agressieve persoon bestaat veelal uit het beschadigen van bezittingen van het slachtoffer, bijvoorbeeld door het bekrassen van de auto; kwaadspreken en roddelen over het slachtoffer; de buurt opzetten tegen het gezin van het slachtoffer. In feite geniepig en laf gedrag omdat de passief agressieve persoon een volwassen confrontatie met gezonde personen niet aan kan. Dit gedrag kan lang voortduren. De passief agressieve persoon beleeft maar kort ‘plezier’ van zijn acties. Hij kan niet openlijk trots zijn op de resultaten van zijn gedrag, want dan valt hij door de mand en moet zijn verantwoordelijkheid dragen. Met alle gevolgen van dien. Hierdoor moet deze persoon elke keer een stapje verder gaan met zijn geniepigheden. Totdat hij arrogant in zijn geloof van zijn onaantastbaarheid te ver gaat en hij de politie en justitie op zijn dak krijgt. 

Meer informatie nodig? Contact opnemen

BMS - Advies werkt oplossingsgericht.

2014-02-21 in 'Personal coaching' door Ton van den Berg

BMS- Advies werkt oplossingsgericht. Eigenlijk klinkt dat logisch; als je een probleem hebt, wil je daarvan af, wil je een oplossing. Toch blijkt dat in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening niet zo makkelijk.

Ga je met bijvoorbeeld een opvoedingsvraag naar een hulpverlener of instelling, dan krijg je over het algemeen een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan allemaal over ‘het probleem’. Dat wordt helemaal uitgediept en onderzocht. Waar komt het vandaan, wat heeft het veroorzaakt, testje hier, testje daar, voor alle zekerheid nog een onderzoek. We willen alles weten. Van oudsher zijn hulpverleners probleemgericht.

Ook de coachwereld heeft zich op het probleemgericht werken gestort. Om zich te onderscheiden gingen coaches zich probleemgericht profileren. Zo zijn er ADHD-; Adem-; Eetstoornis-; Budgetcoaches enz. Door het zoeken naar de oorzaak en het voortbestaan van het probleem ontstaan er veelal meer en andere problemen. En kom je steeds verder van de oplossing. Probleemgerichte therapie en behandeling blijkt een langdurige kwestie; het gevoelde probleem wordt steeds groter. Dat kan ook niet anders omdat alles wat je aandacht geeft, groeit. Ga maar eens kijken wat er gebeurt als je je aan iets irriteert. Negeer je het, verdwijnt vaak de irritatie. Geef je het echter aandacht, zal de irritatie groter en meer worden. Zo ook met een probleem; geef het aandacht dan wordt het steeds zwaarder en is de oplossing verder dan ooit. De balans raakt steeds verder uit evenwicht.

Hoe kan je een probleem eigenlijk omschrijven? Een ‘probleem’ is de aanwezigheid van iets negatiefs of de afwezigheid van iets positief. In ieder geval zal de persoon die een probleem ervaart de behoefte hebben om deze op te lossen, een verandering te wensen. Hierdoor kunnen we stellen dat een probleem ervaren de motivatie vormt om te veranderen. Het is voldoende om kennis te nemen van het ervaren probleem van de klant. Dat is immers het startpunt van de klant om de veranderwens vorm te geven. En automobilist hoeft de werking van zijn auto ook niet helemaal tot het laatste schroefje te begrijpen om te kunnen autorijden.

Oplossingsgericht werken is een praktische en stimulerende manier om doelen te bereiken. Maatwerk en kortdurend. De visie achter het oplossingsgericht werken is dat mensen zelf hun eigen doelen bepalen en beschikken meestal zelf over de kwaliteiten om die doelen te bereiken. Wat zij zeggen wordt serieus genomen en positief geïnterpreteerd. Tijdens de gesprekken wordt steeds een positieve verwachting gecommuniceerd. Dat maakt dat mensen een perspectief geboden wordt; mensen ervaren dat succes bereikbaar is. Het zetten van kleine stapjes geeft een gevoel van controle en invloed. Door aandacht geven aan de oplossing van de klant komt de balans weer in evenwicht. De door de klant gewenste verandering wordt een tegenwicht voor het gevoelde probleem. De klant komt weer in balans.

Door oplossings- en toekomstgericht te werken zijn onze coach gesprekken heel effectief; al tijdens een gesprek of twee, drie heeft u een blijvend resultaat en oplossingen voor uw problemen.

Twitter

Typ iets in om door de berichten te zoeken.