BMS-advies

Hoe gebruik ik CBD olie

2016-09-04 in 'Coaching' door Ton van den Berg

Hoe CBD-olie te gebruiken?

CBD olie wordt oraal ingenomen. De druppels kunt u direct onder de tong druppelen of op een theelepel doen en deze vervolgens na 60 seconden door te slikken. U kunt de olie ook mengen met yoghurt of een (vruchten-)sap of -drank. Als u de olie mengt kunt u het aantal druppeld verdubbelen voor een effectieve werking.

Er bestaat niet één juiste dosering die voor elke persoon hetzelfde is. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende concentraties van de CBD olie. Daarom is het niet mogelijk een standaard dosering te geven. Om er achter te komen welke dosering voor u de juiste werking geeft, dient u dit in de praktijk uit te proberen. Hiervoor kunt u kiezen uit twee methoden:
 

De 'afbouwmethode'
Bij deze methode begint u met 3 keer daags, 3 druppels CBD olie te gaan nemen. U kunt deze hoeveelheid aan houden totdat u op het punt komt dat de CBD olie echt voelbaar werkt. Vervolgens gaat u de CDB olie gaan afbouwen tot het aantal druppels dat u geen effect merkt van de CBD. Verhoog dan het aantal druppels met één per keer. U heeft het meest optimale resultaat gevonden.  

De 'opbouwmethode' 
Start op de eerste dag dat u CBD-olie gebruikt met twee keer één druppel. In de eerste drie  tot vier weken kunt u het aantal druppels per dag opvoeren tot u het gewenste effect ervaart. Verdeel het aantal druppels over de dag; 's morgens en 's avonds. Worden de symptomen van de klachten die u heeft erger, dan vermindert u het aantal druppels per dag.

Door de vele aanbieders en nog meer flesjes en potjes is het vaak niet duidelijkwaar en welke CBD-olie het best bij je past .Veel van onze klanten hebben die al een behoorlijke zoektocht op internet achter de rug, zonder dat zij veel wijzer van zijn geworden. Waar te beginnen, welke concentratie is voor mij het best, moet ik olie, pasta of iets anders hebben?

Wilt u hulp bij het vinden van de beste CBD-olie en uw optimale aantal druppels dan we helpen je graag verder. Stelt u hier uw vraag.

 

Beëindigen van een destructieve relatie

2015-11-16 in 'Coaching' door Ton van den Berg

Weggaan bij een partner valt niet mee. Het is al moeilijk om je eigen weg te gaan als beide partners het erover eens zijn dat er een einde aan de relatie is gekomen. Nog moeilijker wordt het als de ene partner vindt dat het genoeg is, maar de andere partner niet. Het allermoeilijkst is het om weg te gaan als de ene partner gemengde gevoelens heeft. Als de ene partner weet dat het slecht voor haar of hem is om bij deze partner te blijven, terwijl zij/hij nog wel van hem/haar houdt.

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis of psychopathie hebben in een relatie weinig te bieden en vaak richten zij met bedrog, manipulaties en (psychisch) geweld grote schade aan. Mensen die in een destructieve relatie zitten hebben hun partner tegen beter weten in soms jarenlang geduld, zelfs beschermd, maar nu is de maat vol. Ze beëindigen de relatie en daar hebben ze hulp bij nodig.

Voorbeelden van destructieve relaties zijn; de relatie tussen u en uw narcistische echtgenoot, vader of broer. Of tussen u  en uw echtgenote, moeder of zus met Borderline of een andere persoonlijkheidsstoornis, 

Om een destructieve relatie te beëindigen is moed, doorzettingsvermogen en een stappenplan noodzakelijk. Wordt een stap te vroeg of te laat gezet, kan dat grote gevolgen hebben. Heel vaak zal de partner met een persoonlijkheidsstoornis een hernieuwde verleidingsfase inzetten als hij ontdekt dat de gezonde partner van plan is weg te gaan. Ook kan de veiligheid van personen in gevaar komen.

BMS-Advies heeft een stappenplan ontwikkeld om succesvol en veilig een destructieve relatie te beëindigen. Wij richten ons op de gezonde partner. Na een risico-analyse wordt een handelplan op maat opgesteld. We geven veel aandacht aan de motivatie om de relatie te beëindigen en de veiligheid van onze cliënten. Komt het tot een echtscheiding dan wordt deze juridisch begeleid door gespecialiseerde advocaten. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. 

meer informatie? Vraag het aan ons:contactformulier

Participatiemaatschappij, de praktijk?

2014-12-09 in 'Coaching' door Ton van den Berg

‘Nederland verandert, de zorg verandert mee.

In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of een laag inkomen hebt, of u nu jong bent of oud. Dat blijft zo en daar mogen we trots op zijn. Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren, veranderen. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop moeten inspelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen. Als de zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten. Zo kunnen we garanderen dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is.’ Aldus de website dezorgverandertmee.nl
 

Wat betekent dit allemaal in de praktijk? Een paar voorbeelden.
Een echtpaar, waarvan de vrouw 75 jaar en de man 80 jaar is, woont zelfstandig. Helaas krijgt de man kanker en komt na een kort ziekbed te overlijden. De man deed al lange tijd bepaalde taken in het huishouden omdat de vrouw dit niet (meer) kon. Nu de man weggevallen is, staat de vrouw er alleen voor en is aangewezen op onder andere huishoudelijke hulp van buitenaf. In het kader van de veranderde zorg wordt huishoudelijk werk niet meer vergoed. Tijdens het keukentafelgesprek wijst de ambtenaar op de mogelijkheid van het inzetten van vrijwilligers, buren en/of familie. Mevrouw heeft immers twee dochters?! En, nee de gemeente kan niets doen, het is immers een participatiemaatschappij.
 

Een ander voorbeeld betreft een vrouw van 47 jaar. Het gezin bestaat uit de vrouw, haar partner en drie kinderen. De kinderen zijn ‘ingewikkeld’ en hebben alle drie een of meerdere diagnoses. Wekelijks komt er voor ieder van de kinderen een psycholoog voor de noodzakelijke specialistische begeleiding. De vrouw wordt getroffen door borstkanker. Na een zware operatie moet de vrouw een maand lang dagelijks bestraald worden. Naast de beperkingen vanwege de operatie, ondervindt zij nu ook ernstige vermoeidheid. Daarna volgt een kuur van 18 weken chemotherapie. Elke drie weken moet zij naar het AvL voor het toedienen van de chemo. De week die volgt is de vrouw doodziek. De kinderen zijn die week elders ondergebracht, omdat het niet doenlijk is voor de vrouw én ernstig ziek te zijn én voor de kinderen te zorgen. De vader van de kinderen is niet in staat de kinderen op te vangen of iets te betekenen voor de kinderen. Na nog eens twee weken is het weer ‘chemodag’ en begint het hele proces overnieuw. De partner staat haar zoveel mogelijk bij en doet huishoudelijk werk naast zijn eigen werk. Toch blijft veel van de huishoudelijke werkzaamheden liggen. Een jaar na de operatie en de chemokuur ondervindt de vrouw dagelijks nog de beperkingen in haar bewegingen, heeft veel pijn en kan zij weinig van het huishoudelijk werk doen. Tijdens het keukentafelgesprek wordt de vrouw gewezen op het inzetten van haar buren, haar zus en vrijwilligers voor huishoudelijke klussen. Voor het gemak gaat de ambtenaar voorbij aan het feit dat er ook nog drie ‘ingewikkelde’ kinderen in het gezin aanwezig zijn. Deze kinderen behoeven specialistische hulp waarin niet voorzien kan worden door buren of vrijwilligers. Het Persoonsgebonden Budget voor de kinderen staat onder druk en zal bij de volgende herindicatie fors omlaag worden gebracht.
 

Op zich zijn dit schrijnende situaties. Helemaal schrijnend wordt het als de situaties aan elkaar gekoppeld worden. De vrouw met borstkanker is namelijk een van de dochters van de 75-jarige vrouw uit het eerdere voorbeeld en zelf afhankelijk van hulp. De ambtenaar echter vond dat beide dochters ingezet konden worden ten aanzien van de hulp van hun moeder. Niet gehinderd door enig inzicht of kennis betreffende gezondheid en dus eventuele inzetbaarheid van de dochters, gaat de ambtenaar er van uit dat beide dochters taken voor hun moeder kunnen verrichten. Immers, ‘Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen.’ Het is echter geen kwestie meer van ‘zelf wíllen regelen’. De zorg is overgedragen aan de Gemeente, er wordt sterk bezuinigd op zorgkosten, mensen worden geacht zelf hun noodzakelijke zorg te organiseren met allerhande goedwillende mensen. Volgens Premier Rutte is dat ‘heel goed mogelijk met datumprikker.nl’. Is dit de opmaat naar nog verdergaande afbraak van noodzakelijke hulp en ondersteuning? Want, eenmaal in het hoofd van een politicus, gaat het er niet meer uit en worden veranderingen sluipend doorgevoerd.
 

Het effect op langer termijn is dat van vooral vrouwen wordt verwacht dat zij naast hun gezin en de zorg voor haar kinderen, participeert op de arbeidsmarkt, participeert als mantelzorger voor haar buren en andere hulpbehoevers in haar omgeving, zij participeert als voorlees- of oppasmoeder op school. Dat veel financiële regelingen die het mogelijk moet maken dat zij al deze taken op zich zou kunnen nemen, inmiddels afgeschaft of geminimaliseerd zijn. En, niet onbelangrijk, dat voor ook een vrouw geldt dat een etmaal uit 24 uur bestaat, waarvan zij zeker 6 uur slaap nodig heeft. Terug naar de rusthuizen voor overspannen vrouwen?
 

Nederland verandert, de zorg wordt afgebroken.

Twitter

Typ iets in om door de berichten te zoeken.